- ติดตั้งระบบปริงเกอร์ อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

ติดตั้งระบบปริงเกอร์ อาคารบรรจุแอลกอฮอล์
ติดตั้งระบบปริงเกอร์ อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

ติดตั้ง Supervisory switch,Water Motor Gong และ Water flow switch
ติดตั้ง ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Reel)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ติดตั้ง Supervisory switch,Water Motor Gong และ Water flow switch

 

- ติดตั้ง ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Reel)

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ภายในอาคารประปา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ภายในอาคารประปา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ภายในอาคารประปา

ติดตั้งระบบ N2 อาคารบรรจุแอลกอฮอล์
ติดตั้งระบบ N2 อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ติดตั้งระบบ N2 อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

ตรวจเช็คระบบ,เปลี่ยนอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ตรวจเช็คระบบ,เปลี่ยนอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ตรวจเช็คระบบ,เปลี่ยนอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด

 

- ติดตั้งระบบ Fire Alarm System

 

- ส่งและติดตั้ง Fire Pump

บ.เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล 2011 จ.อุบลฯ

บ.เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล 2011 จ.อุบลฯ

 

- ส่งและติดตั้ง Fire Pump

บ.สยาม ไวเนอรี่ จ.สมุทรสาคร

บ.สยาม ไวเนอรี่ จ.สมุทรสาคร

 

- ส่งและติดตั้ง Fire Pump

บ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)

และเครืออุบลเกษตรพลังงาน จ.อุบลฯ

บ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)

และเครืออุบลเกษตรพลังงาน จ.อุบลฯ

 

- ส่งและติดตั้ง Fire Pump

เทศบาลตำบลสุรนารี จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

- ติดตั้งระบบ fire alarm

บริษัทลีดเดอร์กรุ๊ป

บริษัทลีดเดอร์กรุ๊ป

 

- ส่งและติดตั้ง Fire Pump บ.โรยัล อิเล็คทรอนิค แฟคโทรี่ จ.ฉะเชิงเทรา

บ.โรยัล อิเล็คทรอนิค แฟคโทรี่ จ.ฉะเชิงเทรา

 

- ระบบ fire alarm ที่บริษัท ซีร่า.พระราม 2

บริษัท ซีร่า.พระราม 2

 

- มาดูรายละเอียดเพื่อวางแผนการทำ PM ระบบ Fire alarm @ Civic Horizon Hotel

Civic Horizon Hotel

 

- มาดูโรงงานเพื่อออกแบบติดตั้งระบบ Fire alarm @ VN Steel Intertrade ปทุมธานี

VN Steel Intertrade ปทุมธานี

Fire System Inter